Delårsrapport

Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars den 3 maj, 2023 under Pressmedelanden.