Ägarspridningen i Boule Diagnostics slutförd

Ett antal svenska privatinvesterare har förvärvat sammanlagt 260 000 aktier i Boule Diagnostics, motsvarande 5,5 procent av bolagets kapital och röster. Ägarspridningen är ett led i ambitionen att skapa förutsättning för en ökad likviditet i handeln med bolagets aktie.  

“Det är glädjande att intresset var stort vid den nu genomförda ägarspridningen. Detta är ett första steg mot ökad likviditet i handeln med Boule Diagnostics aktie, vilket kommer att fortsätta vara en aktuell fråga för oss”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef för Boule Diagnostics AB.  

Försäljningen genomfördes enligt plan från den 24 september till och med den 4 oktober 2012, med allokering den 5 oktober 2012. Efter genomförandet av ovanstående transaktion minskar säljarna sitt sammanlagda innehav från 806 506 aktier, motsvarande 17,1 procent av bolagets aktier, till 546 506 aktier, vilket motsvarar 11,6 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 0708-60 88 63 

  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 8:00 den 8 oktober 2012.

  

TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. http://www.boule.se


PDF

  • Prenumurera på våra nyheter