Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

 

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2011

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 32 procent till MSEK 63,2 (47,9).
  • Rörelseresultatet ökade med 28 procent till 6,0 MSEK (4,7).
  • Resultat per aktie ökade till SEK 1,8 (1,4). Efter utspädning uppgick resultatet per aktie till SEK 1,8 (1,4).
  • Cardinal Health – en av USAs största distributörer av medicinsk utrustning – har tagit upp Boules system till försäljning.
  • Veterinärsystemet Exigo EOS lanserades – ett system som via blodtest möjliggör upptäckten av allergier eller parasitinfektioner.

 

Kommentar från VD 

Instrumentförsäljningen – som utgör basen i vår affärsmodell – nära fördubblades första kvartalet 2011. 
Det är en utveckling som planenligt följer vår strategi.  

Vi har idag försäljning på samtliga kontinenter där vi säljer våra produkter och system via närmare 200 distributörer i drygt 100 länder. Vi har en stor och ökande installerad bas av våra egna instrument som i sin tur banar väg för fortsatt ökad försäljning av reagens och andra förbrukningsvaror och vi står inför en bred lansering av vårt nya avancerade system ”Quintus”. Särskilt glädjande är att vi bibehåller vår lönsamhet trots en fortsatt snabb tillväxttakt.  

Vi kommer att fortsätta växa genom vårt etablerade, globala nätverk av distributörer och stärka positionen på den stadigt växande marknaden för bloddiagnostik.  

Ernst Westman, VD 
 
 

 

Finansiellt sammandrag av första kvartalet 2011 

 

Nyckeltal Jan-mar Jan-mar Helår
(MSEK) 2011 2010 2010
Nettoomsättning 63,2 47,9 229,4
Bruttovinstmarginal, % 44% 46% 45%
Rörelseresultat 6,0 4,7 20,3
Rörelsemarginal, % 9,5 9,8 8,8
Resultat efter skatt 4,7 4,9 18,9
Resultat per aktie, SEK 1,8 1,4 5,4
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,8 1,4 5,4
       

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Westman
CEO/VD
ernst.westman@boule.se
46-8-744 77 00
                                                                                                                                                          

John Englund
CFO
john.englund@boule.se

46-8-744 77 00                                                                                                                                                       


 

wkr0005.pdf

  • Prenumurera på våra nyheter