Boule Diagnostics får stororder på instrument

Boule Diagnostics har fått en order på 245 instrument – bolagets hittills största enskilda instrumentorder. Köpare är Piramal Healthcare, en av bolagets indiska distributörer. Indien är en stor och snabbt växande marknad för blodcellräkning, och ordern medför goda förutsättningar för Boule Diagnostics att fortsätta ta marknadsandelar på den indiska marknaden.

”Indien är en av våra viktigare marknader och vi har tillsammans med våra indiska distributörer lagt stor kraft på att flytta fram våra positioner. Detta börjar nu ge resultat och det är glädjande att vi på några månader fått order på totalt drygt 350 instrument till den ena distributören. Instrumenten är basen i våra system och i takt med att instrumentförsäljningen ökar, förväntar vi oss även en ökad försäljning av förbrukningsvaror vilket också kommer att medföra högre marginaler. Vi bedömer dock att affären motsvarar de förväntningar vi har på tillväxt i Indien och påverkar inte vår grundläggande syn på verksamheten i stort”, säger Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB.

Piramal Healthcare är ett av Indiens största sjukvårdsföretag och en av världens största kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin. Försäljningen har underlättats genom samarbete med Exportkreditnämnden, som har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics AB, telefon 0708-60 88 63 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:00 den 20 april 2012.

 
TILL REDAKTÖRERNA

Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. http://www.boule.se


Release

  • Prenumurera på våra nyheter