Boule Diagnostics – handel inleds på NASDAQ OMX Stockholm

Idag inleds handel i Boule Diagnostic ABs aktier på NASDAQ OMX Stockholms lista för small cap under kortnamnet BOUL.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef Boule Diagnostics, telefon 0708-60 88 63
 

TILL REDAKTÖRERNA
Om Boule Diagnostics AB
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för hematologitester (bloddiagnos) till den öppna sjukvården globalt. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. http://www.boule.se


wkr0005.pdf

  • Prenumurera på våra nyheter