Boule Diagnostics – Inbjudan till presentation av delårsrapport Q1 2022

Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari–mars 2022 onsdagen den 4 maj 2022 klockan 10:00. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 14:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin presenterar och kommenterar delårsrapporten.
Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på http://www.boule.com efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

Tid:                     onsdagen den 4 maj 2022 klockan 14:00 CET

Vänligen följ denna länk för att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 15:00 CET.


Boule Diagnostics – Inbjudan presentation av delårsrapport Q1 2022

  • Prenumurera på våra nyheter