Boule Diagnostics introducerade nya instrument

Boule Diagnostics har i slutet av förra veckan, i samband med den ledande branschmässan Medica i Düsseldorf, visat upp en ny generation av automatiska blodcellräknare. Instrumenten kommer succesivt att ersätta nuvarande produkter under varumärkena Medonic och Swelab. 

Det är första gången sedan 2006 som Boule lanserar nya instrument inom den viktiga trepartsmarknaden för blodcellräkning. Mottagandet på mässan från Boules återförsäljare var mycket positivt. Utvecklingen av nya instrument är ett led i att befästa Boules position på världsmarknaden för mindre blodcellräknare.

”Med de nya instrumenten har vi introducerat en rad förbättringar för att tillgodose ständigt ökande krav på kommunikation mellan instrument och kunddatasystem. Vi har dessutom förbättrat användargränssnitt och prestanda på systemet. Vi bedömer att de nya systemen kommer att lyfta oss ytterligare i konkurrenskraft gentemot våra konkurrenter”, säger Boule Diagnostics VD Ernst Westman.

Instrumenten kommer att börja levereras under andra kvartalet 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63


Boule Diagnostics AB är ett diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. www.boule.se

Release

  • Prenumurera på våra nyheter