Boule Diagnostics investerar i ett strategiskt partnerskap inom patientnära diagnostik

Boule har ingått ett strategiskt partnerskap och kommer att investera 5 MEUR i diagnostikbolaget biosurfit. Partnerskapet sker i enlighet med den fastlagda strategin att bredda produktportföljen. biosurfit, ett Portugalbaserat bolag, utvecklar och tillverkar produkten spinit®, ett system för patientnära diagnostik inom hematologi, immunologi och klinisk kemi. spinit®-systemet är idag CE märkt för CRP (infektion), HbA1c (diabetesövervakning) och blodcellräkning (hematologi). Ytterligare diagnostiska parametrar kommer lanseras under de närmsta åren.

Partnerskapet omfattar i första skedet ett globalt distributionssamarbete i vilket försäljningen kommer gå igenom Boules organisation och distributörskanaler i flertalet länder. Vidare kommer partnerskapet fördjupas över tid till att inkludera gemensam produktutveckling samt samarbete inom produktion och upphandlingar.

biosurfit tar totalt in 10 MEUR i nytt kapital för att finansiera sin kommersiella expansionsfas och Boule kommer initialt att förvärva aktier i biosurfit motsvarande 24,99% det totala aktiekapitalet och antalet röster mot en investering om 5 MEUR. Betalningen på 5 MEUR sker i två omgångar, där 2,5 MEUR betalas ut i december 2018 och resterande 2,5 MEUR betalas ut i januari 2019. Den portugisiska medfinansieringsfonden 200m kommer att investera ytterligare 5 MEUR. Under tiden fram till slutet av 2021 har Boule möjligheten att förvärva 200ms andel om 24,99% för 5 MEUR plus ränta. Boule har under 2022 möjligheten att förvärva resterande aktier i biosurfit, vilket ger Boule möjligheten till ett 100% ägande av biosurfit. Värderingen av befintliga investerares aktier kommer baseras på biosurfits prestationer under 2021 och kommer att beräknas enligt en förutbestämd multipelvärderingsformel. Avtalet slöts den 14 december, avslutet omfattas av sedvanliga slutgiltiga godkännanden.

”Partnerskapet är ett betydelsefullt steg framåt för Boule och ger oss omedelbar tillgång till en ny och unik produkt som stärker vår produktportfölj och långsiktiga konkurrenskraft. biosurfits spinit®-system har unika egenskaper beträffande det breda utbudet av diagnostiska parametrar och ny sensorteknik. Vi ser stora möjligheter i att ytterligare utnyttja den kombinerade styrkan av Boule och biosurfit.” säger Fredrik Dalborg, VD Boule Diagnostics.

”Vi är mycket glada över att välkomna Boule Diagnostics i deras roll som strategisk partner och nyckelinvesterare i biosurfit, något som tar bolaget till en ny nivå. Efter att ha färdigställt ny produktionskapacitet och genomfört viktiga produktförbättringar är spinit®-systemet nu redo för en bredare kommersiell lansering. Genom partnerskapet får vi omedelbar och direkt tillgång till Boules globala distributionsnätverk och kan även dra nytta av Boules erfarenhet och position inom patientnära diagnostik.” säger Joao Garcia de Fonseca, VD Biosurfit.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 70-558 51 05
Christina Rubenhag, CFO Boule Diagnostics AB, tfn. +46 70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com 

Om biosurfit och spinit®
Biosurfit är ett innovativt europeiskt diagnostikbolag som befinner sig i en tidig kommersialiseringsfas. Bolaget är baserat i Portugal och fokuserar på utveckling och tillverkning av banbrytande  teknologier för in vitro diagnostikmarknaden. Bolaget är finansierat genom riskkapitalfonder samt genom lån om 15 MEUR från Europeiska investeringsbanken. biosurfits huvudprodukt spinit® som lanserades 2014 är baserad på egenutvecklad teknik och är det första och enda diagnostiksystemet för patientnära blodprov som kan utföra de tre viktigaste typerna av test (hematologi, immunanalys, och klinisk kemi) på samma instrument. Den adresserbara marknaden uppskattas ha ett marknadsvärde på över 1 miljard USD med nuvarande funktioner och betydligt högre när ytterligare planerade diagnostiska parametrar tillkommer. Marknadstillväxten uppskattas till omkring 7–8% per år. Hittills har över 700 system sålts. spinit® täcker ett ouppfyllt behov av snabb, precis, pålitlig och användarvänlig blodanalys för den patientnära marknaden. http://www.biosurfit.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2018 kl. 15:15.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter