Boule Diagnostics ökar fokus på Indonesien – Erhåller bidrag från Swedfund

Boule Diagnostics försäljning i Indonesien, världens fjärde folkrikaste land med drygt 250 miljoner invånare, har vuxit under senare år. Under 2016 var Indonesien Boules femte största marknad. Försäljningen ökade med 167 % jämfört med föregående år och uppgick till 15 MSEK.

För att ytterligare öka marknadsbearbetningen har Boule ansökt och fått stöd beviljat från Swedpartnership, ett erbjudande om etableringsstöd för investeringar på utvecklings- och tillväxtmarknader som Swedfund International ansvarar för. Stödet till Boule och den indonesiske distributören uppgår till 1,6 MSEK och ska användas för att utbilda och informera vår distributörspartner samt slutanvändare om Boules produkter.

”Indonesien är en tillväxtmarknad där det händer mycket. Möjligheten att öka marknadsbearbetningen utan att väsentligt öka kostnaderna är värdefullt för oss. Vår bedömning är att vi kan fortsätta att växa och ta marknadsandelar i Indonesien”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics.

”Syftet med vårt etableringsstöd är att bidra till att skapa hållbara företag i de länder där vi finansierar projekt. Genom den teknik och kunskapsöverföring vi stöder kan vi medverka till att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt samarbete mellan Boule och deras indonesiska partner”, säger Staffan Ahl, Director of Swedpartnership, Swedfund.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 08:45.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter