Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2013

Boule Diagnostics har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 på http://www.boule.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63


Release

Boule 2013

  • Prenumurera på våra nyheter