Boule Diagnostics – Q2 2018 presentation

Boule Diagnostics AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari – juni 2018 onsdagen den 15 augusti 2018 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 16:00 en telefonkonferens för press och aktiemarknad. 

VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid:                              onsdagen den 15 augusti 2018 klockan 16:00 CET

Telefonnummer:         +46(0) 8-744 77 22

Kod:                            1212          

Delårsrapporten kommer att finnas tillgängliga på http://www.boule.com efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-58 51 05
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn +46(0) 705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Mexiko. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com


Release

  • Prenumurera på våra nyheter