Boule Diagnostics sluter exklusivt distributionsavtal för CRP-diagnostik på USA-marknaden

Boule Diagnostics AB har tecknat avtal med det finska företaget Orion Diagnostica Oy om att lansera och sälja ett CRP-analyssystem i USA. Produkten QuikRead® go CRP, som tillverkas av Orion, kommer att säljas exklusivt av Boule på den amerikanska marknaden. Försäljningen beräknas starta under andra halvåret 2016, när registreringsgodkännande har erhållits från FDA, det amerikanska läkemedelsverket.

CRP-analyser används i Sverige bland annat för att bestämma om en patient är utsatt för en infektion eller en inflammation. Överanvändningen av antibiotika i västvärlden är ett stort problem och CRP-analyser kan ge läkare bättre möjligheter att avgöra om en antibiotikabehandling är nödvändig eller inte.

“Vi är mycket försiktiga med att införliva externa produkter i vårt distributionsnät, men i det här fallet är vi både stolta och nöjda med att Orion blir vår samarbetspartner. Orion är världsledande inom patientnära CRP-diagnostik och vi ser fram emot att lansera QuikRead®go CRP i USA, världens största marknad för in-vitro diagnostiska tester. Dessutom är patientnära CRP-diagnostik förmodligen ett av de mest logiska komplementen till våra egna produkter”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB.

”Vi valde Boule som samarbetspartner i USA eftersom de har ett mycket väl fungerande distributörsnät och ett varumärke som kännetecknas av kvalitet och förtroende på den amerikanska marknaden”, säger Gabriella von Flittner, Vice President, Marketing, Orion Diagnostica Oy.

För mer information, vänligen kontakta:

Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ) 


Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. http://www.boule.se

About Orion Diagnostica Oy

Orion Diagnostica Oy (Espoo, Finland) is part of Orion Group, the leading healthcare company in Finland. Orion Diagnostica develops, manufactures, and markets diagnostic tests. It specializes in easy-to-use, cost-effective clinical in vitro diagnostic tests and hygiene monitoring solutions designed to improve healthcare effectiveness and individual well-being. The special focus is on products for primary healthcare that enable consultation, testing, and treatment decisions to be completed during a single patient visit. http://www.oriondiagnostica.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 8:30 (CET), 21 december 2015.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter