Boule Diagnostics utser ny CFO

Boule har utsett Christina Rubenhag till ny CFO och medlem i koncernledningen. Hon efterträder Fredrik Alpsten som tidigare meddelat att han lämnar Boule för att tillträda en tjänst i ett annat bolag. Christina Rubenhag tillträder sin tjänst den 9 oktober.

Christina kommer närmast från en tjänst som VD på Biolin Scientific Holding AB, ett svenskt globalt instrumentföretag med 140 anställda och en omsättning på 250 MSEK. Tidigare har hon bland annat varit CFO för Biolin Scientific Holding AB, Packetfront AB och Swe-Dish Satellite Systems AB. Christina är civilekonom från Handelshögskolan i Umeå.

”Vi är mycket glada att Christina börjar hos Boule, hon har en gedigen erfarenhet av arbete som CFO samt ledningsgruppsarbete och även affärsansvar. Med sitt starka driv och sin erfarenhet av affärsutveckling kommer hon kunna bidra till att utveckla Boule till nästa nivå” säger Fredrik Dalborg, VD och koncernchef Boule Diagnostics.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 705-58 51 05

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.se

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017 kl. 08:45 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter