Boule Diagnostics vinner kontrakt i USA

Boule Diagnostics har genom sitt amerikanska dotterbolag slutit avtal med Novant Health Systems i USA om att vara huvudleverantör av treparts hematologisystem. Novant Health System är ett välrenommerat icke-vinstdrivande nätverk av läkarmottagningar, öppenvårdskliniker och sjukhus i North Carolina, Virginia, South Carolina och Georgia. Novant Health System har totalt 15 sjukhus och mer än 530 läkarmottagningar. Totalt omfattar det slutna avtalet ett fyrtiotal hematologisystem, inklusive utrustning, förbrukningsvaror, service och support fram till den 31 december 2019. Instrumenten kommer börja levereras i slutet av året.

”Genom avtalet stärker vi vår position ytterligare på den amerikanska marknaden. Detta är glädjande då den amerikanska marknaden värdemässigt är världens största och en marknad där kvalitet och prestanda värderas mycket högt. Vår bedömning är att det var avgörande vid valet av oss som leverantör, inte att vi offererat det billigaste systemet. Vi ser affären som ytterligare ett kvitto på att vår satsning på produkter i premiumsegmentet är helt riktigt”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics.

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB
(publ)

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentlig-görande klockan 8:45 (CET), 26 augusti 2016.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter