Boule Diagnostics vinner nya stora upphandlingar i Mexiko

Boule Diagnostics AB har tillsammans med sina mexikanska distributörer vunnit en betydande andel av flera offentliga upphandlingar i Mexiko. Totalt omfattar de vunna upphandlingarna 329 hematologisystem. Instrumenten kommer att levereras i slutet av andra och i början av det tredje kvartalet 2016. Även några mindre uppföljningsordrar förväntas under det tredje kvartalet. Upphandlande myndigheter är IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), den största och viktigaste hälsomyndigheten i landet, och ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), den näst största myndigheten vilken ansvarar för hälsovården till statligt anställda i Mexiko.

118 instrument kommer att installeras hos IMSS blodbanker i olika delar av Mexiko. Dessa kunder representerar 50 procent av den totala blodbankmarknaden i Mexiko. I och med upphandlingen blir Boule marknadsledande avseende hematologisystem placerade hos blodbanker i Mexiko.

Resterande 211 enheter kommer att installeras på primärvårdslaboratorier (vårdcentraler) och sjukhus runt om i Mexiko.

”Våra framgångar i Mexiko fortsätter. Beslutet att öppna upp säljkontor i Mexiko 2013 har visat sig vara riktigt. Anledningen till att vi lyckats vinna dessa stora upphandlingar är den höga kvaliteten hos våra produkter kombinerat med kompetenta, lokala distributörer. Vi är särskilt nöjda med genomslaget på den mexikanska blodbankmarknaden. Det är en marknad där vi tror att vi även globalt kan öka våra marknadsandelar”, säger Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Ernst Westman, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tel +46 708-60 88 63

Om Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. www.boule.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentlig-görande klockan 8:00 (CET), 13 juni 2016.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter