Boule har tecknat ett långsiktigt leveransavtal med en av företagets största OEM-klienter

Boule Diagnostics AB har förlängt ett mångårigt partnerskap med en global ledande diagnostikleverantör som tillhandahåller produkter och tjänster för hematologimarknaden. Parterna har tecknat ett leveransavtal med en initial löptid på 10 år och potentiell förlängning i ytterligare 10 år för förbrukningsreagens som ska användas på en ny hematologiplattform som kommer att säljas globalt. Boule har arbetat med denna partner i 20 år och har utvecklat ett starkt tekniskt partnerskap för forskning och utveckling samt ett mycket nära kommersiellt samarbete för produktion.

Partnerna kommer att göra en gemensam investering i automatiserad tillverkningsutrustning för att producera reagenserna på ett kostnadseffektivt sätt. Produktion kommer att starta på Boules produktionsanläggning i Florida med en potential att nyttja även Boules övriga produktionsanläggningar vid behov.

Boules OEM-verksamhet stod för cirka 10 procent av koncernens nettoomsättning under 2019. Avtalet säkerställer intäkter av förbrukningsvaror för Boule under de kommande 10–20 åren. De första åren kommer dessa produkter att ersätta befintliga produkter. Därefter är framtida intäkter beroende av framgången för den nya plattformens internationella lansering och försäljning.

”Boule har en aktiv och framgångsrik OEM-affär som kompletterar vår försäljning av produkter med våra egna varumärken. Detta nya avtal visar kundens starka tilltro till Boules förmåga att utveckla och tillverka högkvalitativa produkter för att tillgodose deras behov för den globala marknaden. Denna långsiktiga affärsöverenskommelse är i linje med vårt strategiska initiativ att växa vår OEM-verksamhet.” kommenterar Boules VD Jesper Söderqvist.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

 

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 08:30 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter