Boule utser Annette Colin till ny CFO

Boule Diagnostics AB utser Annette Colin till ny CFO med tillträde den 4:e april 2022.

Annette Colin har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar som VD, CFO, COO och koncernredovisningschef inklusive mer än 15 år inom Life Science. Annette har arbetat i snabbväxande bolag och har en lång och bred erfarenhet inom finansområdet samt utveckling av strategiska planer, effektivisera infrastruktur, kapitalanskaffning samt hantera investerarrelationer. Hon har varit involverad i flertalet bolagsförvärv och börsnoteringar och varit verksam i allt från start-ups till större börsnoterade bolag. Hennes senaste uppdrag var som CFO på Biotage AB. Dessförinnan har Annette haft ledande befattningar på de börsnoterade bolagen Annexin Pharmaceuticals, Observe Medical, Stille, Lindab, Perbio Science och som konsult på Ernst & Young.

”Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med teamet ta Boule till nästa nivå. Med den nya produktplattformen ser jag potential både vad gäller ökad tillväxt, lönsamhet och en ökning av bolagsvärdet” säger Annette Colin.

”Jag är väldigt glad över att Annette kommer till Boule. Hon för med sig stor expertis inom finans, liksom en bred erfarenhet av affärsutveckling. Boule är i en expansiv fas med flera strategiska initiativ för tillväxt och innovation, inte minst lanseringen av en ny produktplattform. I denna kontext är jag övertygad om att Annette kommer att bidra med sin stora kunskap och erfarenhet för att skapa värde och driva Boule framåt”, säger VD och koncernchef Jesper Söderqvist.

Nuvarande CFO Christina Rubenhag kommer att finnas tillgänglig för bolaget under april månad och hennes anställning på Boule avslutas den 30:e april 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 kl. 08:40 CET.


Boule Diagnostics utser ny CFO

  • Prenumurera på våra nyheter