Jesper Söderqvist utses till ny VD i Boule Diagnostics

Styrelsen i Boule Diagnostics AB har utsett Jesper Söderqvist till ny VD och koncernchef med tillträde senast den 11 maj 2020. Jesper har 15 års erfarenhet av ledningsarbete i medicintekniska bolag med en bred erfarenhet av försäljning, marknadsföring, utveckling och produktion. Jesper kommer närmast från First North noterade Arcoma AB. Innan dess var han Vice President Portfolio Management på Elekta med ansvar för neuroprodukter. Jesper var under 2004 till 2011 VD på Sectra AB:s dotterbolag Sectra Mamea AB med ansvar för att utveckla verksamheten från start-up till en global aktör med försäljning i 24 länder och medverkade sedan i den lyckade försäljningen till Philips 2011 där han sedan stannade i samma roll till 2014. Jesper är civilingenjör och har en doktorsgrad i fysik, båda från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

”Vi är mycket nöjda med att kunna knyta Jesper till Boule, hans kompetensprofil och personlighet passar mycket väl för hur vi ser Boule utvecklas framåt ” säger Peter Ehrenheim, styrelseordförande.

”Jag är mycket glad över att bli en del av Boule och att få leda ett företag med en imponerande historia och produktportfölj samt ett stort globalt distributionsnätverk. Patientnära bloddiagnostik är ett allt viktigare verktyg i sjukvården och Boule har en unik position i denna växande marknad. Jag ser framemot att få arbeta med Boules kompetenta medarbetare, styrelse, distributörer och kunder för att ta nästa steg i företagets utveckling” kommenterar Jesper Söderqvist utnämningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, tfn. + 46 706-67 57 11

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 kl. 18.00.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter