Exigo H400-reagens utformade för det specifika instrumentet säkerställer hematologisystemets analytiska kvalitet och prestanda

Exigo H400 reagens

Boules cellräkningsprocesser har testats och optimerats i årtionden för robusta och tillförlitliga analysresultat. Användningen av de reagenser som designats av Boule Diagnostics för det specifika instrumentet säkerställer analytisk kvalitet och prestanda hos hematologisystemet.

Bevisad prestanda

Reagenssammansättningen är av yttersta vikt för tillförlitliga resultat. Spädningsmedlet ger en isoton miljö för RBC och PLT, medan Lyse-reagenset kan lysera RBC för att frigöra HGB och krympa WBC för att möjliggöra differentiering av dessa celler i sina undergrupper.

Bekväm logistik

Endast två reagens krävs för Exigo H400-instrumentet – Spädningsmedel och Lyse – vilket underlättar hantering och logistik och minskar driftskostnaderna. Skanna bara RFID-kortet på reagensbehållaren och instrumentet lagrar nyckelinformation såsom lotnummer, öppnings- och utgångsdatum och återstående volym.

Säker hantering

För att undvika reagensbrist och för att säkerställa en exakt utspädning varje gång lägger Boule till en liten extra volym till varje reagensbehållare. För att förhindra att luft kommer in i systemet bör den lilla volymen som finns kvar i behållaren när alla cykler förbrukas inte användas.

Produkter

Artikelnamn Förpackning Artikelnummer
Exigo Diluent, RFID 1,9L 1504501
Exigo Lyse, RFID 1,9L 1504500
Exigo System Cleaner, RFID 1,9L 1504503
Exigo Diluent 10L, RFID 10L 1504504
Boule Cleaning kit 3 × 450 mL 1504111
Boule Hypochlorite 2.0% Cleaner 500 mL 1504113

Relaterade produkter

Bli kontaktad av Boule

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.