Utställningar, webinar och utbildningar 2021

Event

Digital service utbildning

  • Swelab Lumi applikations- och teknikutbildning

Investerardag

  • ABGSC Investerardag

Digital service utbildning

  • Installation, applikation, service och underhåll av Swelab Alfa Plus och Medonic M32

Digital säljträning

  • Regional marknads penetration

Nordic Mid/Small Cap Seminar

  • Nordic Mid/Small Cap Seminar Handelsbanken