Ägare

Boules största aktieägare

De största aktieägarna per den 30 juni 2021 och därefter kända förändringar.

ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV
AKTIEKAPITAL/RÖSTER
Svolder AB 2 414 194 12,43%
AB Grenspecialisten 2 274 332 11,71%
Thomas Eklund inkl. bolag 1 956 055 10,07%
Swedbank Robur Fonder AB 1 940 000 9,99%
Tredje AP-fonden 1 625 771 8,37%
Nordea Fonder 1 699 228 8,75%
Länsförsäkringar Fonder 781 577 4,03%
Andra AP-Fonden 684 974 3,53%
Skandinaviska Enskilda Banken UK 534 298 2,75%
Société Générale 548 139 2,82%
CBNY-Norges Bank 382 165 1,97%
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 371 270 1,91%
Fondita Nordic 354 000 1,82%
Övriga aktieägare (2 689 st) 3 850 549 19,83%
Total antal aktier 19 416 552 100.00%
Aktier via utestående antal optioner ex. hedging 548 128
Totalt antal aktier inkl. optioner 19 964 680

Prenumerera på pressmedelanden

Cision lagrar den tillagda informationen för att kontinuerligt kunna skicka den information du valt att prenumerera på. Läs mer om hur Cision behandlar personuppgifter.

  • Prenumerera på våra pressmedelanden