Investerarevent & intervjuer

Investerarevent

Event Kategori Datum
Boule Diagnostics AB Årsstämma 2021 Aktieägare 6 Maj
ABGSC Investerardag 9 Mars
Nordic Mid/Small Cap Seminar Seminarium 2 Juni

Intervjuer

Inför Boules årsstämma 2021

Boule Diagnostics AB Q4 report 2020 - Jesper Söderqvist (på engelska)

Boules CEO Jesper Söderqvist presenterar Boule på Erik Penser Banks Bolagsdag, 20 november.

Boule’s CEO Jesper Söderqvist presenterar på Growth Day 2020.

Boule VD-presentation Årsstämma 7 maj 2020 - Christina Rubenhag

Introduce Investor Days September 2019 - Fredrik Dalborg (på engelska)

Sitdown Penser Bolagsdag 2019 - Fredrik Dalborg

Introduce Investors Day – Fredrik Dalborg

Analysguiden – Intervju med Fredrik Dalborg

Q1 2018 - Intervju med Fredrik Dalborg

Q4 2017 - Intervju med Fredrik Dalborg

Q3 2017 - Intervju med Fredrik Dalborg

Q2 2017 - Intervju med Fredrik Dalborg

Q1 2017 - Intervju med Fredrik Dalborg