Förbrukningsvaror

Boule kontroller & kalibratorer

Boules Total Quality Concept omfattar våra produkter, kvalitetskontroll och service. Att vara en leverantör av instrument, reagenser och material för kvalitetskontroll hjälper till att säkerställa en obruten kedja av kunskap inom kvalitetsmätningar.

Swelab Alfa Plus reagens

Boules cellräkningsprocesser har testats och optimerats i årtionden för robusta och tillförlitliga analysresultat. Användningen av de reagenser som designats av Boule Diagnostics för det specifika instrumentet säkerställer analytisk kvalitet och prestanda hos hematologisystemet.

Exigo H400 reagens

Boules cellräkningsprocesser har testats och optimerats i årtionden för robusta och tillförlitliga analysresultat. Användningen av de reagenser som designats av Boule Diagnostics för det specifika instrumentet säkerställer analytisk kvalitet och prestanda hos hematologisystemet.

Exigo C200 paneler

Exigo C200-paneler erbjuder en enkel och snabb väg till multiplexanalys av djurblod. Panelerna består av upp till 17 olika parametrar, utvecklade och kombinerade för att hjälpa veterinären att bedöma patientens hälsotillstånd eller diagnos.

Panelerna är gjorda av frystorkade reagenser, förpackade i plastskivor, färdiga för användning vid leverans.