Styrelse

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter.

IMG_4324

Yvonne Mårtensson

Född 1953. Styrelseordförande sedan 2022. Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i YCM Consulting AB. Styrelseledamot i Ortoma AB, Xvivo Perfusion AB, Queen Aktiebolag och Uniogen OY.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Aktieinnehav inkl. närstående i Boule: 14 817.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

IMG_4347

Karin Dahllöf

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot I HemCheck AB samt Histolab Products AB

Nuvarande sysselsättning: VD i Monivent AB

Utbildning: Biomedicinsk analytiker Vårdhögskolan Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav inkl. närstående i Boule: 22 300.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

IMG_4574

Thomas Eklund

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2014. Medlem i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sedana Medical AB (publ), Immedica Pharma Holding AB, Mabtech Holding AB och Mabtech Group Holding AB. Styrelseledamot i Swedencare AB (publ), Surgical Science Sweden AB, TEDCAP AB och Tedsalus AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav inkl. närstående i Boule: 2 088 645.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

Emil Hjalmarsson

Emil Hjalmarsson

Född 1989. Styrelseledamot sedan 2022.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Grenspecialisten Seqond AB och Emil Hjalmarsson Förvaltning AB samt styrelsesuppleant i MW Asset Management AB och GSB Investco AB.

Nuvarande sysselsättning: Portföljförvaltare Grenspecialisten.

Utbildning: Civilingenjör.

Aktieinnehav inkl. närstående i Boule: 26 021.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

IMG_4290

Torben Jörgensen

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Ordförande i Biotage AB och Genovis AB. Styrelseledarmot i Medistim AS och Advanced Instruments PLC.

Nuvarande sysselsättning: Konsult och styrelserepresentant.

Utbildning: B.SC. Ekonomi från CBS.

Aktieinnehav inkl. närstående i Boule: 0.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

IMG_4368

Jon Risfelt

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i CAB Group AB, Knowit Aktiebolag (publ), SOS International A/S och Axentia Group Holding AB. Styrelseledamot i Bilia AB och Projektengagemang Sweden AB. Innehavare av Risfelt Konsult.

Styrelseledamot i Bilia AB  samt Projektengagemang AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan (KTH) med inriktning kemiteknik.

Aktieinnehav inkl. närstående i Boule: 22 040.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.