Styrelse

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter.

IMG_4290

Torben Jörgensen

Född 1952. Styrelseordförande sedan 2023. Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Ordförande i Biotage AB och Genovis AB. Styrelseledarmot i Medistim AS och Advanced Instruments PLC.

Nuvarande sysselsättning: Konsult och styrelserepresentant.

Utbildning: B.SC. Ekonomi från CBS.

Aktieinnehav inkl. närstående i Boule: 20 000.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

IMG_4347

Karin Dahllöf

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot I HemCheck AB samt Histolab Products AB

Nuvarande sysselsättning: VD i Monivent AB

Utbildning: Biomedicinsk analytiker Vårdhögskolan Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav inkl. närstående i Boule: 22 300.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

IMG_4574

Thomas Eklund

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2014. Medlem i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sedana Medical AB och Mabtech Holding AB samt styrelseledamot I Biotage AB, Surgical Science Sweden AB och Swedencare AB

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav inkl. närstående i Boule: 2 088 645.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

Emil Hjalmarsson

Emil Hjalmarsson

Född 1989. Styrelseledamot sedan 2022.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Lime Technologies AB, Grenspecialisten Seqond AB och Emil Hjalmarsson Förvaltning AB samt styrelsesuppleant i MW Asset Management AB och GSB Investco AB.

Nuvarande sysselsättning: Portföljförvaltare Grenspecialisten.

Utbildning: Civilingenjör.

Aktieinnehav inkl. närstående i Boule: 26 021.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

IMG_4324

Yvonne Mårtensson

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i  Ortoma AB. Styrelseledamot i Uniogen OY och Imint Image Intelligence AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Aktieinnehav inkl. närstående i Boule: 22 000.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.