Styrelse

Styrelseledamöterna väljs varje år på årsstämman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter.

IMG_4324

Yvonne Mårtensson

Född 1953. Styrelseordförande sedan 2022. Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem i Xvivo Perfusion AB

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot.

Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Aktieinnehav i Boule: 2 000.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

IMG_4574

Thomas Eklund

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sedana Medical AB och Mabtech Holding AB samt styrelseledamot i Biotage AB, Surgical Science Sweden AB och Swedencare AB

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Boule: 1 956 055.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

IMG_4347

Karin Dahllöf

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot I HemCheck AB samt Histolab Products AB

Nuvarande sysselsättning: VD i Monivent AB

Utbildning: Biomedicinsk analytiker Vårdhögskolan Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav i Boule: 10 650.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

IMG_4368

Jon Risfelt

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag: Ordförande i Knowit AB, CAB Group AB samt Axentia Group Holding AB

Styrelseledamot i Bilia AB  samt Projektengagemang AB.

Nuvarande sysselsättning: Oberoende styrelseledamot, rådgivare och konsult.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan (KTH) med inriktning kemiteknik.

Aktieinnehav i Boule: 10 775 .

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.

IMG_4290

Torben Jörgensen

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Ordförande i Biotage, Genovis och Atlas Antibodies. Styrelseledarmot i Medistim och Advanced Instruments.

Nuvarande sysselsättning: Konsult och styrelserepresentant.

Utbildning: B.SC. Ekonomi från CBS.

Aktieinnehav i Boule: 0.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, oberoende i förhållande till större aktieägare.