Swelab-reagens utformade för det specifika instrumentet säkerställer hematologisystemets analytiska kvalitet och prestanda

Swelab reagens

Boules cellräkningsprocesser har testats och optimerats i årtionden för robusta och tillförlitliga analysresultat. Användningen av de reagenser som designats av Boule Diagnostics för det specifika instrumentet säkerställer analytisk kvalitet och prestanda hos hematologisystemet.

Bevisad prestanda

Sammansättningenav reagens är av yttersta vikt för tillförlitliga resultat. Spädningsmedlet ger en isoton miljö för RBC och PLT, medan Lyse-reagenset kan lysera RBC för att frigöra HGB och krympa WBC för att möjliggöra differentiering av dessa celler i deras undergrupper.

Bekväm logistik

Endast två reagens krävs för Swelab Alfa Plus instrumentet – spädningsmedel och lyse – vilket underlättar hantering och logistik och minskar driftskostnaderna. Skanna RFID-kortet på reagensbehållaren så lagrar instrumentet information som lotnummer, öppnings- och utgångsdatum och återstående volym.

Säker hantering

För att undvika reagensbrist och för att säkerställa en exakt utspädning varje gång lägger Boule till en liten extra volym till varje reagensbehållare. För att förhindra att luft kommer in i systemet bör den lilla volymen som finns kvar i behållaren när alla cykler förbrukas inte användas.

Produkter

 

Artikel namn Artikel beskrivning Artikel nummer
Swelab AlfaDiluent, RFID > 900 cycles 1504462
Swelab AlfaLyse, RFID > 900 cycles 1504463
Swelab Alfa ComboPack, RFID > 200 cycles 1504464
Boule Cleaning Kit 3 × 450 mL 1504111
Boule Enzymatic Cleaner 100 mL 1504112
Boule Hypochlorite 2.0% Cleaner 500 mL 1504113

Relaterade produkter

Bli kontaktad av Boule

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.