Uppförandekod

Boule har högt uppställda krav på hur vi ska agera för att vara en god samhällsaktör med hög affärsetik. Vi tolererar inga former av illegala eller korrupta affärsmetoder och vi förväntar oss detsamma av våra leverantörer och distributörer.

Vi vill göra rätt!

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Hållbarhet

Som en global leverantör av instrument, förbrukningsvaror samt tillhörande tjänster för högkvalitativ och säker blodanalys arbetar Boule för att värna om och förbättra miljön, hälsan och välmående hos medarbetare, kunder, patienter och de samhällen där bolaget verkar.