Strategi

Boules strategiska arbete tjänar till att uppfylla företagets syfte och uppdrag, möjliggöra företagets affärsidé och att nå företagets finansiella mål.

Arbetet bygger på tre strategiska pelare som har bestämts för att uppnå företagets långsiktiga ambitioner och tillväxtmål.

Boules

Ambitioner

  • De nöjdaste kunderna
  • Högt värderad arbetsgivare
  • >500M test årligen

Boules

Affärsmodell

  • Indirekt försäljning
  • Öka den installerade basen
  • Multi varumärkesstrategi

Strategiska pelare

Boules

  • Öka värdet för användare och distributörer
  • Investera i hållbar produktutveckling
  • Öka # av tester med Boules produkter