Total Quality Concept

Boule har genom företagets närvaro i hela värdekedjan för produkter som garanterar tillförlitlighet och korrekta analysresultat ett unikt hematologierbjudande. Från utveckling och produktion till installation och användning hos slutkunderna garanterar Boule kvaliteten i linje med företagets kvalitetskoncept.

Interna kvalitetssäkringsprocesser är på plats hela tiden från kontrakt med underleverantörer, hela produktionen till slutprodukten. Genom att sedan erbjuda produktservice och produktanvändningskurser täcker Boules kunskap och kvalitetskoncept hela produktlivslängden.

Konceptet heter The Total Quality Concept och det yttersta målet är att erbjuda högkvalitativa instrument och förbrukningsvaror som ger patienterna en nära och tillgänglig, effektivare och säkrare vård.

Få ut mesta möjliga från ditt Boule analysinstrument

Boules Total Quality Concept omfattar våra produkter, kvalitetskontroll och service. Att vara en leverantör av instrument, reagenser och material för kvalitetskontroll hjälper till att säkerställa en obruten kedja av kunskap inom kvalitetsmätningar.

Boule instrument

Ett diagnostiskt system innefattar både analysatorn och dess dedikerade reagens. Analysmätteknik, inklusive analysalgoritmer och reagenser utvecklas i kombination och finjusteras till varandra för att ge de mest exakta patientresultaten.

Boule reagens

Reagensberedningar, utspädningar, blandning och reaktionskinetik är alla noggrant matchade och optimerade för att fungera tillsammans. Kunskap om systemets prestanda såväl som dess begränsningar är särskilt viktig vid extrema förhållanden, eftersom Boule-hematologisystem används vid hälsokontroll för att identifiera patologiska prover som kan behöva undersökas ytterligare.

För att säkerställa analytisk kvalitet och prestanda rekommenderas därför att endast använda reagenser som är särskilt utformade för den avsedda analysatorn.

Boule Kontroller & Kalibratorer

Kontrollerna och kalibratorerna är utformade speciellt för systemet för att säkerställa korrekta kalibrerings- och kvalitetskontrollåtgärder. För våra hematologisystem matchas kontroll- och kalibratorcellpopulationerna med systemmätteknologin och analysalgoritmerna.

Boules service och support

Boule analysatorer och reagenser är utformade för att ge optimal prestanda och förbättrad användbarhet för hela systemet. Vårt dedikerade kundtjänstteam med representanter på alla kontinenter i världen hjälper till att säkerställa maximal drifttid för ditt system.

Bli kontaktad Boule

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.