Boules historia

Boules historia går tillbaka till 1950-talet när grundaren av Swelab Instrument AB, Erik Öhlin, utvecklade Europas första automatiska blodcellräknare. Detta är en tidig föregångare av dagens instrument från Boule. Grundarna av Boules amerikanska dotterbolag, Clinical Diagnostic Solutions Inc., (CDS) har en liknande historia från Coulter Corporation som utvecklade världens första blodcellräknare.

2022

I november 2022 erhåller Boule CE-märke enligt IVDR klass B för två av sina produktlinjer, Medonic M32 och Swelab Alfa Plus.

Boule Academy™, ett strategiskt initiativ för att dela och utveckla kunskap för medarbetare, partners och slutanvändare, lanseras 2022.

2021

Vi reviderade vår strategi för att fokusera ännu mer på våra kunder och distributörer. Vi arbetade mer med att förverkliga vår senaste egenutvecklade teknologiplattform och relaterade molnlösningar. Vi öppnade en fabrik i Ryssland, försäljningskontor i Afrika och Mellanöstern och vårt senaste, helautomatiska tillverkningssystem för blodkontroller startade i vår anläggning i USA.

2021

COVID-19-pandemin drabbade världen och orsakade betydande förändringar i efterfrågan och köpmönster, vilket påverkade kunder, slutanvändare och oss själva. Trots alla utmaningar höll Boule sig nära sina kunder och behöll ett starkt fokus på viktiga utvecklingsprogram.

2018

Boules produktportfölj utökas med Swelab och Medonic 5-part hematologiinstrument, en ny Exigo veterinärhematologiplattform och ett nytt Exigo veterinärkemisystem. Dotterbolag i Ryssland etableras.

2017

Med syftet att lyfta Boule till nästa nivå omformuleras bolagets mission, vision och affärsidé och nya strategier, mål och värdegrunder implementeras.

2015

En ny instrumentgeneration, Swelab Alfa Plus och Medonic M-series M32 introduceras.

2014

En ny instrumentgeneration introduceras. Boule flyttar den svenska verksamheten till nya lokaler i Spånga, nordväst om Stockholm.

2013

Dotterbolag i Mexiko och försäljningskontor i Indien etableras.

2011

Boule noteras på Nasdaq Stockholm.

2010

5-partssystemet Quintus lanseras.

2009

Den nya instrumentgenerationen Medonic erhåller marknadsgodkännande (510k) i USA.

2007

CDS erhåller ISO certifiering vilket innebär att alla bolag i koncernen nu är ISO certifierade.

2006

Boule lanserar en ny instrumentgeneration med gemensam plattform för Medonic, Swelab och Exigo instrument.

2004

Boules hematologisystem Medonic CA 620 erhåller marknadsgodkännande (510k) i USA. Boule förvärvar samarbetspartnern CDS. Medonic CA Vet, det första veterinärhematologisystemet lanseras.

2003

Boule etablerar reagenstillverkning för blodcellräkning i Sverige.

2002

Boule Diagnostics AB och Clinical Diagnostic Solutions, Inc. inledde sitt samarbete 2002. CDS utvecklar, producerar och marknadsför reagens och kontroller för klinisk diagnostik inom hematologi.

 

2001

Boule genomför en riktad nyemission för att finansiera utvecklingen av den nya kärnverksamheten, hematologisystem för human- och veterinärmarknaden.

1999

Clinical Diagnostic Solutions introducerar CDS Brands.

1998

Boule förvärvar instrumenttillverkaren Medonic AB, grundat på 1980-talet. Boule blir ISO-certifierat.

1997

Boule förvärvar instrumenttillverkaren Swelab Instrument AB. Clinical Diagnostic Solutions, Inc. grundades 1997.

1996

Boule Diagnostics AB (”Boule”) bildas som moderbolag för koncernen.

1992

Karo Bio Diagnostics AB förvärvas av nuvarande huvudägare till Boule Diagnostics AB. Karo Bio Diagnostics AB är ett läkemedelsföretag som fokuserar på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för ouppfyllda medicinska behov.

 

1982

Medonic AB etableras av Ingemar Berndtsson och Bram Bottema.

1969

Swelab Instrument AB bildas av Erik Öhlin.

1956

Första cellräknaren i Europa utvecklas av Erik Öhlin.

Bli kontaktad av Boule

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.