Arbeta på Boule

Boule är ett snabbt växande och innovativt företag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod i människors och veterinärmedicinska miljöer. Det du ansluter till är ett företag som är mycket stolt över sina produkter såväl som företagets vision, förbättra hälsan för alla överallt.

På Boule erbjuder vi produkter och lösningar för att möta globala medicinska utmaningar och behov i mer än 100 länder genom ett nätverk med mer än 200 distributörer. I vårt globala forskning & utvecklings-, produktions-, kvalitet & regelverks-, försäljning & marknadsförings-, order & logistik-, ekonomi-, administrations- och servicenätverk kan du alltid visa upp din stora talang.

 

Boules kultur

Vi har kollegor från hela världen som arbetar på Boule för att förbättra och upprätthålla den dagliga arbetsmiljön och supporten till våra kunder. Vi uppmuntrar anställda att vara modiga, innovativa och samtidigt sätta kvalitet och kunder i första hand. För att lyckas är lagarbete viktigt.

 

Boules värdeord

Våra värdeord stödjer vårt syfte och hjälper oss att ta rätt beslut.

Värdeorden togs fram tillsammans med personalen genom att identifiera vad som kännetecknar Boule. Genom våra värdeord har vi skapat gemensamma spelregler, som vi alla förstår och kan förhålla oss till internt och externt.

Boules värdeord utgör en grundpelare i företaget och hjälper oss att upprätthålla våra styrkor.

Personalavdelningen

Boule är ett företag med ett starkt arv och en spännande framtid framför sig!
Varje dag inspireras jag av nivån på kompetensen och ambitionerna på företaget.

Jag älskar också det faktum att vi har så olika bakgrund, etnicitet, personligheter, språk, ålder, you name it! Alla bryr sig om varandra och hjälper till med att lösa utmaningar tillsammans!

Jag tror verkligen att förtroende, egenmakt och bra kommunikation är avgörande ingredienser för att bygga starka team. Och därför är jag glad över att vara en del av organisationen, där människors agenda, gedigna ledarskap och kultur erkänns som högsta prioritet.

Aishat Bislieva,
SVP People & Culture på Boule.