Arbeta på Boule

Boule är ett snabbt växande och innovativt företag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod i människors och veterinärmedicinska miljöer. Det du ansluter till är ett företag som är mycket stolt över sina produkter såväl som företagets vision, förbättra hälsan för alla överallt.

På Boule erbjuder vi produkter och lösningar för att möta globala medicinska utmaningar och behov i mer än 100 länder genom ett nätverk med mer än 200 distributörer. I vårt globala forskning & utvecklings-, produktions-, kvalitet & regelverks-, försäljning & marknadsförings-, order & logistik-, ekonomi-, administrations- och servicenätverk kan du alltid visa upp din stora talang.

 

Boules kultur

Vi har kollegor från hela världen som arbetar på Boule för att förbättra och upprätthålla den dagliga arbetsmiljön och supporten till våra kunder. Vi uppmuntrar anställda att vara modiga, innovativa och samtidigt sätta kvalitet och kunder i första hand. För att lyckas är lagarbete viktigt.

 

Boules värdeord

Våra värdeord stödjer vårt syfte och hjälper oss att ta rätt beslut.

Värdeorden togs fram tillsammans med personalen genom att identifiera vad som kännetecknar Boule. Genom våra värdeord har vi skapat gemensamma spelregler, som vi alla förstår och kan förhålla oss till internt och externt.

Boules värdeord utgör en grundpelare i företaget och hjälper oss att upprätthålla våra styrkor.

Personalavdelningen

Allt vi gör börjar och slutar med att möta kundernas behov och vi tror på värdet av varje medarbetares unika identitetsbakgrund och erfarenhet för att uppnå detta.

Att gå genom dörrarna på Boule ger en känsla av engagemang, att veta att det vi gör kan göra skillnad för människor och djur över hela världen.

Vårt mångsidiga team är dedikerat till att vårda en inkluderande kultur av tillhörighet och lagarbete och arbetsglädje är något vi värnar om. Det är ett måste att skapa en säker och bra miljö som vi kan påverka.

Jag är stolt över att vara en del av en arbetsplats med låg prestige och där alla känner sig delaktiga och vet att de kan utvecklas tillsammans med företaget.

Vänliga hälsningar
Eva Ekermann
Personalchef

E-post:HR@boule.se.