Utdelningspolicy

Styrelsen i Boule har för avsikt att ge aktieägarna en utdelning som återspeglar såväl god direktavkastning som utdelningstillväxt. Utdelningen ska motsvara 25–50 procent av årets resultat beaktat bolagets likviditet.

Prenumerera på pressmedelanden

Cision lagrar den tillagda informationen för att kontinuerligt kunna skicka den information du valt att prenumerera på. Läs mer om hur Cision behandlar personuppgifter.

  • Prenumerera på våra pressmedelanden