Boules

Ledning

Här presenterar vi Boules koncernledning som består av nio personer, inklusive VD.

Jesper 500X700

Jesper Söderqvist

Jesper Söderqvist är verkställande direktör och påbörjade sin anställning på Boule i maj 2020.

Född: 1966

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Biovica International AB, Dekatria AB och Arcoma AB.

Utbildning: Civilingenjör från Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt doktorsgrad i experimentell partikelfysik från KTH/CERN.

Aktieinnehav i Boule: 18 500 aktier.
Teckningsoptioner i Boule: 130 000 optioner.

Annette Colin

Annette Colin

Annette Colin är finansdirektör på Boule och påbörjade sin anställning på Boule i april 2022.

Utbildning: Företagsekonomi från Lunds universitet.

Aktieinnehav i Boule: 1 041 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: -.

Helena GM

Helena Börjesson

Helena Börjesson, är utvecklingsansvarig på Boule och anställdes i mars 2020.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i onoterat företag

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik

Aktieinnehav i Boule: 800 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 40 000 optioner.

Mikael

Mikael Ekholm

Mikael Ekholm ansvarar för instrumentproduktionen på Boule och anställdes i februari 2020.

Utbildning: M.Sc Mechanical Engineering – Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 10 000 optioner.

Ann-Helen

Ann-Helen Engman

Ann-Helen Engman är ansvarig för kvalitet och regulatoriska frågor. Hon har varit anställd hos Boule sedan Augusti 2021.

Utbildning: MSc Chem Eng, KTH, Stockholm. DIHM Marketing IHM Business School, Stockholm.

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier

Teckningsoptioner i Boule: 0 optioner.

Kiarash

Kiarash Farr

Kiarash Farr är direktör med ansvar för Commercial Operations på Boule och anställd sedan 1 mars 2018.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Stockholm och utbildad i Ledarskap från INSEAD, Fontainebleau Frankrike.

Aktieinnehav i Boule: 2 000 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 77 065 optioner.

Mattias 500X700

Mattias Isaksson

Mattias Isaksson är Marknadschef på Boule och anställd sedan Oktober 2021.

Utbildning: Masterexamen i internationell företagsekonomi och internationell marknadsföring från Linköpings universitet

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 0 optioner.

David Metrena_1

David Metrena

David Metrena är direktör med ansvar för Commercial Operations för USA och är anställd i dotterbolaget CDS sedan juni 2022.

Utbildning: BS Medical Technology; MBA

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier

Teckningsoptioner i Boule: 0 optioner.

Eduardo_800

Eduardo Pagani

Eduardo Pagani ansvarar för tillverkningen av förbrukningsvaror och har varit anställd sedan augusti 2015.

Utbildning: Kandidatexamen i maskinteknik från Maua Institute of Technology i Brasilien och Master of Science in Manufacturing Management från Kettering University i USA.

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 13 707 optioner.