Boules

Ledning

Här presenterar vi Boules koncernledning som består av sju personer, exklusive VD.

Jesper 500X700

Jesper Söderqvist

Jesper Söderqvist är verkställande direktör och påbörjade sin anställning på Boule i maj 2020.

Född: 1966

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Biovica International AB, Dekatria AB och Arcoma AB.

Utbildning: Civilingenjör från Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt doktorsgrad i experimentell partikelfysik från KTH/CERN.

Aktieinnehav i Boule: 123 940 aktier.
Teckningsoptioner i Boule: 130 000 optioner.

Jan Benjaminson

Jan Benjaminson

Jan Benjaminson är interim finansdirektör på Boule och påbörjade sin anställning på Boule i februari 2022.

Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet .

Aktieinnehav i Boule: 8.000 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 0 optioner.

Aishat Bislieva

Aishat Bislieva

Aishat Bislieva, Senior Vice President People & Culture, påbörjade sin anställning på Boule i oktober 2022.

Utbildning: Magisterexamen från Norwegian University of Science & Technology och Bachelor of Arts (B.A.) i pedagogik från University of Silesia i Polen.

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 0 optioner.

Kiarash

Kiarash Farr

Kiarash Farr är direktör med ansvar för Commercial Operations på Boule och anställd sedan 1 mars 2018.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Stockholm och utbildad i Ledarskap från INSEAD, Fontainebleau Frankrike.

Aktieinnehav i Boule: 4 000 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 77 065 optioner.

Mattias Isaksson

Mattias Isaksson

Mattias Isaksson är Marknadschef på Boule och anställd sedan Oktober 2021.

Utbildning: Masterexamen i internationell företagsekonomi och internationell marknadsföring från Linköpings universitet

Aktieinnehav i Boule: 500 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 0 optioner.

Jörgen Jehander

Jörgen Jehander

Jörgen Jehander är interim chef för utvecklingsavdelningen.

Utbildning: Matematik på Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 0 optioner.

David Metrena_1

David Metrena

David Metrena är direktör med ansvar för Commercial Operations för USA och är anställd i dotterbolaget CDS sedan juni 2022.

Utbildning: BS Medical Technology; MBA

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier

Teckningsoptioner i Boule: 0 optioner.

Eduardo_800

Eduardo Pagani

Eduardo Pagani ansvarar för tillverkningen av förbrukningsvaror och har varit anställd sedan augusti 2015.

Utbildning: Kandidatexamen i maskinteknik från Maua Institute of Technology i Brasilien och Master of Science in Manufacturing Management från Kettering University i USA.

Aktieinnehav i Boule: 0 aktier.

Teckningsoptioner i Boule: 13 707 optioner.