H50V reagens

H50V reagens är designad för det specifika instrumentet och säkerställer analytisk kvalitet och prestanda hos hematologisystemet.

Bevisad prestanda

Reagenssammansättningen är av yttersta vikt för tillförlitliga resultat. H50V använder tre specialdesignade reagenser för WBC-, RBC- och HGB-parameterdetektion – Lyse, Diluent och Sheath.

 

Bekväm logistik

Reagens och rengöringsmedel finns i olika storlekar som erbjuder flexibel användning. Skanna bara RFID kortet på reagensbehållaren och instrumentet lagrar nyckelinformation såsom lotnummer, öppnings- och utgångsdatum och återstående volym.

 

 

Säker hantering

För att undvika reagensbrist och för att säkerställa en exakt utspädning varje gång lägger Boule till en liten extra volym till varje reagensbehållare. För att förhindra att luft kommer in i systemet bör den lilla volymen som finns kvar i behållaren när alla cykler förbrukas inte användas.

Rengöring och förebyggande av blodproppar

Djurblodprover tenderar att koagulera och blockera flödesvägar. H50V-systemets funktioner med inbyggt rengöringsmedel kompletterat med externt rengöringsmedel som sugs upp genom provröret.

 

Produkter

Artikelnamn Förpackning Artikel nr.
H50V Diluent 10 L, RFID 10 L 1440102
H50V Diluent 5 L, RFID 5 L 1440103
H50V Diluent 1.9 L, RFID 1.9 L 1440104
H50V Detergent 5 L, RFID 5 L 1440105
H50V Detergent 1.9 L, RFID 1.9 L 1440106
H50V Sheath 5 L, RFID 5 L 1440107
H50V Sheath 1.9 L, RFID 1.9 L 1440108
H50V Lyse 500 mL, RFID 500 mL 1440109
H50V Lyse 200 mL, RFID 200 mL 1440110
H50V Probe Cleaner, 100 mL 100 mL 1440111
H50V Reticulocyte stain, 50 x 4 mL 50 x 4 mL tubes 1440112