Femårsöversikt

Finansiell översikt

 

Boule (31 DEC) 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 400 499 424 428 397
Försäljningstillväxt snitt 5 år, % 4 10 9 9 9
Bruttomarginal, % 44,2 45.3 44.7 47.4 48.1
EBITDA marginal, % 13,9 18.3 14.9 15.3 14.3
Rörelseresultat -6 70 55 54 47
Rörelsemarginal (EBIT), % -1,5 12.9 12.7 11.9 6.5
Resultat efter skatt -48 38 41 37 36
Resultat per aktie, SEK¹ -2,47 1,93 2.11 1.91 0.82
Eget kapital 269 333 301 262 230
Soliditet, % 56 57 60 63 63
Medeltal anställda 219 213 181 164 174

¹ Historiska resultat per aktie har räknats om för att justera för aktiespliten i juni 2018.

Prenumerera på pressmedelanden

Cision lagrar den tillagda informationen för att kontinuerligt kunna skicka den information du valt att prenumerera på. Läs mer om hur Cision behandlar personuppgifter.

  • Prenumerera på våra pressmedelanden