Organisation

Här presenterar vi ledningsgrupp och styrelse.

Ledning

Verkställande Direktör (VD) rapporterar till styrelsen. VDs huvudansvar är för den ledningsgruppen och den dagliga verksamheten. VD ansvarar också för finansiella rapporter och för en sammanfattning av information för styrelsemötena. VD leder styrelsemötena. VD ska arbeta för att uppnå mål och att genomföra de policyer och strategiska planer som styrelsen fastställer för bolaget.

Styrelsen

Styrelsen är företagets högsta myndighet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för företagsledningen och organisationen.