Ta del av vår expertis

Introduktion till hematologiska analyser

En komplett blodcellsräkning är vanligtvis det första testet som en läkare beställer för att utvärdera en patients hälsotillstånd, och automatiserade hematologisystem används ofta av kliniska laboratorier för denna typ av analys

Manuel mikroskopi

Automatiserade hematologisystem är effektiva screeningverktyg för att snabbt ge en uppfattning om en patients generella blodstatus. Sådana instrument identifierar dock inte alla abnormala cellmorfologier. När hematologisystemet indikerar en cellavvikels genom ett systemmeddelande, en så kallad parameterflagga, rekommenderas en mikroskopisk undersökning av provet för manuell bedömning av antalet morfologiskt avvikande celler.

Hematologianalys i blodbanks- och transfusionsapplikationer

En blodtransfusion kan i många fall vara den enda tillgängliga möjligheten att behandla ett akut eller kroniskt hälsotillstånd. För att säkerställa transfusionssäkerhet vidtar blodbanker och transfusionscentra vissa åtgärder.

Säkerställ tillförlitlighet och kostnadseffektivitet i decentraliserad diagnostisk testning

Med dagens kundorienterade hälso- och sjukvårdsstrategi ökar decentraliserad testning snabbt. I sådana kliniska miljöer används vanligtvis kapillärblodprover. För att tillgodose detta behov är Swelab Alfa Plus och Medonic M32 hematologisystem utrustade med en mikropipettadapter (MPA) -enhet.

3-part kontra 5-part hematologisystem

En komplett blodcellräkning (CBC) är vanligtvis det första testet som en läkare beställer för att utvärdera en patients allmänna hälsotillstånd. För en sådan screening används ofta automatiserade hematologianalyssystem. Förutom att bestämma blodnivåer av blodplättar (PLT), röda blodkroppar (RBC) och vita blodkroppar (WBC), kan de flesta analysatorer också differentiera WBC till 3 (LYM, MID, GRAN) eller 5 (LYM, MONO, NEU , EOS, BASO) undergrupper. Även om ett så kallat 3-partsinstrument ger tillräcklig information för de flesta kliniska miljöer, visar trender på ett ökat intresse för 5-partsinstrument. Medan ett 5-partssystem kan erbjuda mer detaljerad information om de vita blodkropparna, kan ett 3-partssystem erbjuda stora kostnadsfördelar.

Bli kontaktad av Boule

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.