Bokslutskommuniken

Boule Diagnostics AB offentliggör bokslutskommuniken för perioden januari – december 2021 torsdagen den 3 februari 2022.