Bokslutskommuniké

Boule Diagnostics AB offentliggör bokslutskommunikén för perioden januari – december 2022 torsdagen den 2 februari 2023 klockan 7:30. Efter offentliggörandet av bokslutskommunikén håller Boule klockan 10:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin presenterar och kommenterar bokslutskommunikén.
Efter presentation kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Varmt välkommen att delta!

Tid:      torsdagen den 2 februari 2023 klockan 10:00 CET

Vänligen följ denna länk för att delta!