Bokslutskommuniké

Boule Diagnostics AB offentliggör bokslutskommunikén för perioden januari – december 2022 torsdagen den 2 februari 2023.