Delårsrapport Q2

Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten den 18 juli under Pressmedelanden.

Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 10:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin presenterar och kommenterar delårsrapporten.
Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Varmt välkommen att delta!

Tid: måndagen den 18 juli 2022 klockan 10:00 CET

Vänligen följ denna länk för att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76