Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari-juni den 24 juli, 2023 under Pressmedelanden.

Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 10:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Jesper Söderqvist och CFO Jan Benjaminson presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Varmt välkommen att delta!

Tid:      måndagen den 24 juli 2023 klockan 10:00 CEST

Vänligen följ denna länk för att delta!