Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari-juni den 24 juli, 2023 under Pressmedelanden.