Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari-juni den 22 juli, 2024 under Pressmedelanden.