Delårsrapport Q3

Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari – september 2022 torsdagen den 10 november 2022 klockan 7:30. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klocka 10:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin presenterar och kommenterar delårsrapporten.
Efter presentation kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på Pressmedelanden efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

Tid:         torsdagen den 10 november 2022 klockan 10:00 CET

Vänligen följ denna länk för att delta!