Avancerad felsökning fluidic

BM850-plattformen innehåller robusta analysatorsystem för human och veterinär applikation. Underhålls- och servicekravet är lågt för instrumenten. Men om ett problem uppstår kan ingenjör utföra effektiv felsökning för att återställa instrumentets funktionalitet. Denna utbildning fokuserar på problem relaterade till fluidsystem, lösning av problem med hjälp av flödesdiagram och felflaggor.

Presenterare:
Xinyu Wang, Senior Service Engineer

Datum| tid | längd:
2021-02-04 | 09:00 eller 15:00 | 2 h

Vem kan delta
Boules utvalda distributörer