Kongress

Boule kommer ställa ut på Russian Congress of Laboratory Medicine

Datum: 19-21 oktober

Plats: Moskva, Ryssland