Boule Diagnostics AB offentliggör bokslutskommunikén för perioden juli–september 2021 onsdagen den 10 november 2021.