Presentation av kvartalsrapport

Boule Diagnostics AB offentliggör bokslutskommunikén för perioden januari–december 2020 onsdagen den 3 februari 2021 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av bokslutskommunikén håller Boule klockan 16:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad.

VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: onsdagen den 3 februari 2021 klockan 16:00 CET

Vänligen följ denna länk för att delta!

Bokslutskommunikén kommer att finnas tillgänglig på www.boule.com efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

Kontakta Boules CFO om du har ytterligare frågor.

Christina Rubenhag
christina.rubenhag@boule.com
+46 87 44 77 00