Finansiella mål

Finansiella mål och utdelning

Boules finansiella mål är att skydda och växa vår kärnverksamhet. Detta innebär att vi kommer att fortsätta med effektivitetsförbättringar och kapacitetsutvidgning, kvalitet och efterlevnad, utveckla och lansera nästa generations produktplattformar.

  • En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år,
  • En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent,
  • En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis.
  • En årlig utdelning som motsvarar 25–50 procent av årets resultat beaktat bolagets likviditet.