Bolagspresentation av Boule Diagnostics AB den 2 juni på Growth Day 2020

Den 2 juni klockan 16:15 håller VD Jesper Söderqvist en bolagspresentation av Boule Diagnostics och bolagets senaste utveckling på Redeye Growth Day 2020. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/live/growth-day-2020 där presentationen även i efterhand kommer finnas tillgänglig, samt på vår bolagssida i Redeye Universe https://www.redeye.se/company/boule-diagnostics.  
 

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

 

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 10:30 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter