Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för januari-juni 2020 fredagen den 17 juli 2020 klockan 08.00

Boule Diagnostics tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för januari-juni 2020 till fredagen den 17 juli kl. 08.00, tidigare planerat publiceringsdatum var den 17 augusti. Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på http://www.boule.com efter offentliggörandet.

Efter offentliggörandet av delårsrapporten kommer Boule klockan 15:30 hålla en telefonkonferens för press och aktiemarknad. VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska och nås enligt nedan.

Tid:                                               fredagen den 17 juli 2020 klockan 15:30 CET

Telefonnummer:                         +46(0) 8-744 77 22

Kod:                                              1212

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, CFO, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

 

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ Stockholm. http://www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 08:30 CET.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter