Boule Diagnostics AB (publ) förvärvar teknologier för nästa generations produktplattform

Boule förvärvar teknologier som kommer att användas i nästa generations systemplattform för 5-part segmentet

Genom förvärvet får Boule tillgång till nya teknologier inom laseroptik som kommer att anpassas till Boules krav och användas i kombination med egenutvecklade teknologier i Boules nästa generations produktplattform. Därmed kan tiden till nästa produktlansering inom det snabbväxande 5-part segmentet förkortas och utvecklingskostnad och risk reduceras.

Förvärvet genomförs genom dotterbolaget Boule Medical AB och säljaren är Drew Scientific, Inc. Köpeskillingen är USD 3 miljoner, varav USD 750 000 skall betalas när överföringen av teknologin är genomförd, vilket förväntas ske inom tolv (12) veckor.

Förvärvet bedöms inte påverka Boules vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

”Med detta förvärv får vi omedelbart tillgång till nya teknologier som kommer användas i nästa generations systemplattform, och vi kommer därmed förkorta tiden till lansering och stärka vår produktportfölj i det snabbväxande 5-part segmentet. Detta är i linje med vår sedan tidigare kommunicerade strategi att utveckla nya systemplattformar och bredda produktportföljen genom samarbeten och förvärv.” säger Fredrik Dalborg, VD och koncernchef Boule Diagnostics.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 70-558 51 05
Christina Rubenhag, CFO Boule Diagnostics AB, tfn. +46 70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.boule.se

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 15:30.


Release

  • Prenumurera på våra nyheter